Tomio Koyama Gallery

Pier 94, Booth 917

Katsuyo Aoki
Stephan Balkenhol
Benjamin Butler
Varda Caivano
Atsushi Fukui
Daisuke Fukunaga
Rieko Hidaka
Hideaki Kawashima
Makiko Kudo
Masahiko Kuwahara
Toru Kuwakubo
Ryan McGinley
Shintaro Miyake
Mika Ninagawa
Koji Nakazono
Tam Ochiai
Satoshi Ohno
Yoko Ono
Rieko Otake
Makoto Saito
Kishio Suga
Hiroshi Sugito
Shooshie Sulaiman
Richard Tuttle

Kishio Suga
Continuous Existence-M
1977/ 2015

Complex 665 2F, 6-5-24 Roppongi
Minato-ku

Tokyo 106-0032
Japan
+81 3 6434 7225
+81 3 6434 7226

Yuko Nagase
Emi Kanasaki
Wenling Cheng

Shibuya Hikarie 8F, 2-21-1 Shibuya
Shibuya-ku

Tokyo 150-8510
Japan
+81 3 6434 1493
+81 3 6434 1494

Yoshiko Doi
Yuiga Otsuki

OFFICE
3-8-3-2F Kaigan, Minato-ku

Tokyo 108-0022
Japan
+81 3 6459 4030
+81 3 6459 4031

Tomoko Omori
Makiko Okado
Tetsuya Kamimura
Taihei Sato
Satoru Kikuchi