Ota Fine Arts

Pier 94, Booth 721

Akira the Hustler
Christine Ay Tjoe
Rina Banerjee
Masanori Handa
Tsuyoshi Hisakado
Yayoi Kusama
Tomoko Kashiki
Zai Kuning
Firoz Mahmud
Takao Minami
Masayasu Mitsuke
Hiraki Sawa
Yoshiko Shimada
Nobuaki Takekawa
Tang Dixin
Yuken Teruya
Tetsuya Umeda
Yeesookyung

Nobuaki Takekawa
Sugoroku - Anxiety of Falling from History
2016

3F Piramide Building 6-6-9 Roppongi
Minato-ku

Tokyo 1060032
Japan
+81 3 6447 1123
+81 3 6447 1124

Hidenori Ota
Yoriko Tsuruta
Akane Ikeda
Ena Morita
Sakura Shimizu
Narumi Arai

7 Lock Road, 02–03
Gillman Barracks

Singapore 108935
+65 6694 3071
+65 6694 3072

Yasuko Kaneko
Yohsuke Ishizuka
Jodi Tan
Genevieve Leong