Whitestone Gallery

Pier 92, Booth 230

Atsuko TANAKA
Yuko NASAKA
Yayoi KUSAMA
Yoshitomo NARA
Jiro YOSHIHARA
Kazuo SHIRAGA
Shozo SHIMAMOTO
Chiyu UEMAE
Yasuo SUMI
Tsuyoshi MAEKAWA
Shuji MUKAI
Takesada MATSUTANI
Tsuruko YAMAZAKI
Natsuyuki NAKANISHI
Jiro TAKAMATSU
Makoto SAITO
Katsuyoshi INOKUMA
Tetsuo MIZU

Atsuko Tanaka
T70
1970

5-1-10 Ginza, Chuo-ku

Tokyo, Japan 104-0061
Japan
+81 3 3574 6161
+81 3 3574 5390

28F Global Trade Square, 21 Wong Chuk Hang Road

Hong Kong
Other...
+852 2523 8001
+852 2523 8005

U/G Floor, Lee Roy Commercial Building, 57-59 Hollywood Road

Hong Kong
Other...
+852 2523 8455